Samen aan de slag om armoede structureel aan te pakken

De gemeente Katwijk wil voorkomen dat inwoners in armoede en schulden terecht komen of blijven én inwoners perspectief bieden voor de toekomst. Daarom is er in het afgelopen jaar een onderzoek naar de aanpak van armoede gedaan. Op basis van de resultaten is er in de afgelopen maanden, samen met een klankbordgroep, de Uitvoeringsagenda Armoede 2021-2024 opgesteld.

Wethouder Adger van Helden: “In onze gemeente hebben ruim 2.500 huishoudens een laag inkomen, waarvan 500 gezinnen met kinderen. Dat zijn teveel inwoners, en zeker teveel kinderen, die daardoor niet goed mee kunnen doen in onze samenleving. We doen al veel tegen armoede en schulden maar er is meer nodig. Samen met onze partners gaan we hard aan de slag om armoede te voorkomen en verminderen.”

Samenwerking partners en gemeente

Uit het onderzoek blijkt dat er veel kansen liggen binnen de samenwerking tussen partners om het aanbod onderling beter af te stemmen en meer zicht te krijgen op het totale aanbod in de gemeente.  De ambitie en acties van de uitvoeringsagenda zijn dan ook samen met de partners opgesteld. Aad van der Hout van Grip op de Knip geeft aan dat door samenwerking met de partners veel en meer bereikt kan worden en dat sturing vanuit de gemeente belangrijk is om op koers te blijven.

Geldzorgen hebben grote invloed

Volgens Suzan van Waarden van Jeugdgezondheidszorg GGD Hollands Midden stimuleert de Uitvoeringsagenda Armoede de samenwerking tussen organisaties: “Wij zien dat geldzorgen grote invloed hebben op gezinnen en dus op het gezond en veilig opgroeien van kinderen. We zijn alert op signalen zodat we ouders en jeugdigen kunnen helpen door te informeren of verwijzen naar andere organisaties die hen verder kunnen helpen. Ook zorgt de samenwerking ervoor dat we met z’n allen nog alerter zijn op signalen van armoede.”

De uitvoeringsagenda zet in op het op tijd herkennen en signaleren van armoede. Dit zorgt ervoor dat zwaardere problematiek en armoede van generatie op generatie wordt voorkomen. Hierbij wordt onder andere gefocust op het bespreekbaar maken van armoede, de ondersteuning bij life-events en het bekend maken van de ondersteuning en regelingen die er in Katwijk zijn.

Naar overzicht