Resultaten inspraak bereikbaarheid Rijnsburg

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar de route van Leiden naar Noordwijk via de Rijnsburgerweg. Er is onderzoek gedaan naar gebruik van de buslijnen 20 en 21, en de mogelijkheid om hiervan een hoogwaardige R-net verbinding te maken. Ook is gekeken naar de verkeersveiligheid, de doorstroming, luchtkwaliteit, geluid en leefbaarheid langs de route. Begin dit jaar is in de betrokken gemeentes informatie opgehaald uit de buurt tijdens informtieavonden. Op de online enquête die hiervoor open stond, zijn in totaal 388 reacties binnengekomen. De provincie onderzoekt nu met de betrokken gemeentes mogelijke oplossingen, en komt daarmee dit najaar terug bij de buurt.

Verbeteren

De informatie die in de buurt is opgehaald laten zien dat een aantal locaties op de route tussen Leiden en Noordwijk verbeterd moeten worden. Niet alleen voor de komst van een R-net busverbinding maar ook voor de leefbaarheid. Een belangrijk signaal is dat de situatie voor fietsers en voetgangers onveilig wordt ervaren, vooral door de drukte van het autoverkeer. De wens is om fietsers meer ruimte te geven. Ook komen de bussen door deze drukte regelmatig in de file terecht. De meest genoemde verbeterpunten zijn:

  • Het oponthoud op de Bargelaan (Leiden) door overstekende voetgangers vanaf het station, een belemmering voor betrouwbare rijtijden van een R-net busverbinding
  • De verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling voor fietsers, bus en autoverkeer op de Rijnsburgerweg en Posthofrotonde (Leiden).
  • De verkeersveiligheid en de doorstroming voor al het verkeer op de Willibrordrotonde (Oegstgeest)​​.
  • De beperkte breedte van de Brouwersstraat in Rijnsburg, waarbij de huizen dicht tegen de weg staan.

Tijdens de participatieavonden zijn naast de genoemde aandachtspunten ook suggesties gedaan voor het anders laten rijden van de bus, minder autoverkeer op delen van de route of fietsers anders laten fietsen. Ook zijn er suggesties gedaan voor andere busroutes, haltes en frequentie van de bus. Deze vragen worden meegenomen in het onderzoek naar oplossingsmogelijkheden.

Vervolg en meer informatie

De provincie Zuid-Holland onderzoekt nu samen met de betrokken gemeentes de mogelijke oplossingen voor de verbeterpunten. Naar verwachting kunnen deze dit najaar met de buurt besproken worden. Kijk voor meer informatie op Bereikbaarheid Rijnsburg | Gemeente Katwijk.