Raadscommissie behandelt Bestemmingsplannen Koningin Julianabrug en Biltlaan en Katwijkse Agenda Mobiliteit

Op donderdag 12 december vergadert de raadscommissie, vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal van het gemeentehuis. De raadscommisie krijgt informatie over de bestemmingsplannen Koningin Julianabrug en Biltlaan vanwege R-Net. De raadscommissie debatteert over de Katwijkse Agenda mobiliteit.

Katwijkse Agenda Mobiliteit

Tussen 19.30 en 20.15 uur vindt een debat plaats over de Katwijkse Agenda Mobiliteit. In de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) zijn de thema’s van de Omgevingsvisie Katwijk vertaald naar beleidskeuzes voor mobiliteit. De visie daarbij is dat bereikbaarheid moet bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit en versterking van de regionale economie, dat voor kernen en woongebieden leefbaarheid het belangrijkste criterium is en dat voetgangers en fietsers prioriteit krijgen boven auto’s.

Bestemmingsplannen Koningin Julianabrug en Biltlaan vanwege R-Net

Tussen 20.15 uur tot 21.45 uur laat de raadscommissie zich inforrmeren over de ‘Bestemmingsplannen Koningin Julianabrug en Biltlaan vanwege R-net’. Voor de aanleg van R-net, het hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk, heeft het college drie bestemmingsplannen opgesteld. Ze gaan over aanpassingen aan de Koningin Julianabrug en de Biltlaan. Op de ontwerpen zijn zeven zienswijzen ingediend, vooral over de voetpaden en de fietspaden. Het college ziet hierin geen reden tot aanpassing van de plannen. Wel stelt het college zelf de raad voor onder andere het brugontwerp te wijzigen.

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-4065302. Bij het debat over de Katwijkse Agenda Mobiliteit is inspreken niet meer mogelijk, omdat dit in de vergadering van 14 november mogelijk is geweest. Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht