Partij voor de Dieren bezoekt Beaumix-locatie Tjalmaweg

Op donderdag 8 september bracht kamerlid Eva van Esch van de Partij voor de Dieren een werkbezoek aan gemeente Katwijk. Aanleiding voor dit bezoek was de gemeentelijke lobby om de normering voor de bouwstof Beaumix aan te scherpen. Beaumix wordt gebruikt bij de aanleg van de verdiepte ligging van de ir. G. Tjalmaweg, als onderdeel van de RijnlandRoute. Hoewel Beaumix aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving voldoet, blijven er bij de gemeente en bij omwonenden van de Tjalmaweg zorgen over de samenstelling, waarin vooral bij de eerste partijen Beaumix veel batterijen en plastics zichtbaar waren.

Wethouder Gerard Mostert: ‘De aanleg van de RijnlandRoute is voor Katwijk essentieel, en staat niet ter discussie. Wel hebben wij zorgen over het gebruik van Beaumix bij de aanleg van de weg. Hoewel de recent aangevoerde partijen Beaumix er een stuk schoner uitzien dan de partijen die eerder zijn gebruikt, blijft het belangrijk om dit onderwerp landelijk te agenderen, want we zijn er nog niet. Daarom waren wij blij met het verzoek van de Partij voor de Dieren om zelf een bezoek te brengen aan het bouwterrein en het gesprek aan te gaan over het gebruik van Beaumix.’

Tijdens het werkbezoek lichtten provincie Zuid-Holland en aannemer Boskalis het project toe, en vertelden zij over de toepassing van bouwstof Beaumix en de plek die duurzaamheid en ecologie in het project inneemt. Het dilemma van circulair werken door restafval te verwerken tot bouwstof en het feit dat niet alle mogelijke effecten van deze bouwstof op het milieu in beeld zijn, werd hierbij goed duidelijk. Eva van Esch van de Partij voor de Dieren: ‘Beaumix krijgt nu een circulair stempel en mag worden gebruikt als bouwstof, maar er zitten batterijen, plastic en andere metalen in. Hier zijn meer en strengere normen voor nodig.’

Conclusie van het bezoek is dat alle partijen het eens zijn over het belang van duurzaamheid en circulair werken. De gemeente staat echter op het standpunt dat dit wel veilig moet gebeuren. Zolang niet alle componenten in Beaumix worden getoetst en zolang er niet voor alle stoffen een onderbouwde maximaal toelaatbare norm is, is die veiligheid volgens de gemeente niet te garanderen. Het aanscherpen van de normen voor Beaumix is uiteindelijk een beslissing van de landelijke overheid. De gemeente blijft zich hiervoor inzetten.