Oranjeverenigingen en gemeente tekenen nieuwe overeenkomst

Onze Oranjeverenigingen en de gemeente Katwijk zetten hun samenwerking voort en leggen dit vast in een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken over de organisatie van activiteiten voor de viering van Koningsdag, de herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei in alle dorpskernen van de gemeente Katwijk.

Burgemeester Visser: “De gemeente is altijd erg blij met de inspanningen van de Oranjeverenigingen. Vandaar dat ik enthousiast ben om opnieuw de samenwerking met hen aan te gaan. De activiteiten van de Oranjeverenigingen zullen de inwoners de komende jaren extra waarderen, omdat wij allemaal zo graag weer samen feest willen vieren.”

De Oranjeverenigingen zetten zich elk jaar in voor gezelligheid en saamhorigheid in heel Katwijk. Veel inwoners, maar ook bezoekers van buiten Katwijk beleven daar elke keer veel plezier aan. Het college van Katwijk is blij met de inspanningen van de Oranjeverenigingen, omdat een sterke gemeenschap, waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omkijken belangrijk is.

Bevrijdingsfeest

De afspraken gelden tot eind 2022. In de 2e helft van 2022 vindt een evaluatie plaats, waarna de mogelijkheid bestaat om de overeenkomst te verlengen. De opdracht om eens in de vijf jaar een groot bevrijdingsfeest te organiseren, wordt in een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst vastgelegd, een jaar voorafgaande aan het lustrumfeest.

Naar overzicht