Opspuiten strand afgerond

Zaterdag 1 juni berichtte Rijkswaterstaat dat de laatste lading zand het Katwijkse strand is opgespoten. Door de kracht van de zee verdwijnt ieder jaar een stukje van het strand, daarom blijft het opspuiten belangrijk.

Binnen 13 dagen is ruim 400.000 kubieke meter zand op het strand gespoten tussen de Zuid en Noord boulevard. Na 1 juni nemen de opruimwerkzaamheden enige tijd in beslag voordat het hele strand weer wordt vrijgegeven.

Achtergrond

Rijkswaterstaat heeft gebruik gemaakt van strandsuppletie, voordeel van deze suppletievorm is het directe effect op de ligging van de kustlijn. Onderstaande illustratie toont de werkwijze.

Naar overzicht