Op weg naar een klimaatbestendig Katwijk

De gemeente heeft dit jaar de Klimaatstresstest laten uitvoeren. Via deze test worden mogelijke knelpunten in kaart gebracht die in de toekomst kunnen ontstaan door het toenemende heftige weer. De inzichten uit de test worden gebruikt om toe te werken naar een klimaatbestendige inrichting van Katwijk.

De hoeveelheid regen in piekbuien in Nederland neemt mogelijk sneller toe dan tot nu toe is gedacht. Ook ander extreem weer, zoals droogte en hitte zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Voor eind dit jaar moeten alle gemeenten in Nederland een Klimaatstresstest hebben uitgevoerd om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het veranderende klimaat.

Klimaatbestendige gemeente

“We weten al een tijdje dat door klimaatverandering wateroverlast en droogte in de toekomst steeds vaker gaan voorkomen, ook in Katwijk. Het is daarom belangrijk om onze wijken goed voor te bereiden op deze toekomstige scenario’s.”, aldus wethouder duurzaamheid Jacco Knape.

Nu kan op veel plekken in Katwijk overtollig water nog goed weglopen door de zanderige grond. Maar als buien extremer worden kunnen op sommige plaatsen problemen ontstaan, zoals ondergelopen straten. Om dat te voorkomen zijn afgelopen jaren al een aantal klimaatbestendige maatregelen toegepast tijdens de herinrichting van de openbare ruimte. Zo zijn in de wijken De Noord, Molenwijk en De Zuid aparte regenwaterstelsels aangebracht om overtollig regenwater af te laten voeren, zodat het riool minder wordt belast. Ook in Burgemeester De Ridderpark wordt zo’n regenwaterstelsel aangebracht. Daarnaast is het belangrijk om meer groenplekken te creëren, zodat water goed in de bodem kan zakken. Bij verschillende plannen wordt daarom op grote en kleine schaal meer groen aangebracht of wordt het groen anders ingericht om regenwater beter op te vangen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van grasbetontegels voor het aanleggen van parkeervakken, zoals gedaan is bij Ankerplaats. In toekomstige plannen voor de herinrichting van bestaande bebouwing of bij nieuwbouw zullen klimaatbestendige maatregelen steeds meer toegepast worden om schade door hittestress, wateroverlast, droogte en het onderlopen van straten zo veel mogelijk te voorkomen.

In gesprek met betrokkenen

De volgende stap na het uitvoeren van de Klimaatstresstest is het houden van een zogenoemd ‘risicodialoog’. Wethouder leefomgeving Rien Nagtegaal: “Voor het klimaatbestendig maken van onze gemeente hebben we ook de hulp van bewoners en andere betrokken partijen nodig. Zij weten uit theorie en praktijk waar in de omgeving eventuele problemen kunnen ontstaan. Op die manier kunnen we samen toewerken naar een goed leefbaar Katwijk van de toekomst.”

Duurzaamheidsagenda 2020

Begin 2020 presenteert de gemeente de ‘Strategische Duurzaamheidsagenda 2020’. Deze agenda geeft een doorkijk naar de toekomst. Alle doelen van de gemeente op het gebied van duurzaamheid en klimaat zijn hierin verwerkt. Klimaatbestendigheid is een van de thema’s binnen de Duurzaamheidsagenda. De uitslag van de Klimaatstresstest wordt dan ook gebruikt om concrete interventies op het gebied van klimaatbestendigheid in de Duurzaamheidsagenda op te nemen.

Naar overzicht