Op weg naar betere afvalscheiding

Van de landelijke overheid moeten er meer grondstoffen uit het afval gescheiden worden. In Katwijk is de doelstelling dat in 2023 80% van het afval gescheiden wordt. Het scheidingspercentage ligt al jaren rond 50%. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor om een financiële prikkel op restafval in te voeren. De prikkel is nodig omdat de kosten voor het verbranden van restafval, en daardoor de afvalstoffenheffing, steeds verder stijgen. Hoe de financiële prikkel eruit komt te zien, wordt in een later stadium bepaald. Maar het idee is: wie goed sorteert, betaalt minder, wie slecht sorteert betaalt meer. De opbrengst van de afvalstoffenheffing is nooit meer dan de kosten voor het verwerken van afval.

Afgelopen zomer werd geëxperimenteerd met andere vormen van afvalinzameling in 5 wijken. Dat zorgde voor maximaal 6% minder restafval. Voor 2023 moet er dus 30% minder restafval overblijven. De vormen waarmee geëxperimenteerd is, helpen niet voldoende om dit te halen maar hebben wel waardevolle informatie opgeleverd die worden meegenomen in de uitwerking van een nieuw systeem.

Huidige voorzieningen blijven, ruimte voor keuzes

De keuze voor een financiële prikkel zegt verder niets over hoe de afvalinzameling wordt gedaan. Het uitgangspunt is dat de huidige voorzieningen blijven in de verschillende wijken. Dus ondergronds blijft ondergronds en ook de containers blijven. Wat wel kan veranderen, is wat er aan huis wordt opgehaald of wat er in de ondergrondse containers gegooid mag worden. Als je goed sorteert, blijft er weinig restafval over. En dan is het veel prettiger als bijvoorbeeld het pmd (plastic, metaal en drinkpakken) wordt opgehaald. Aan de inwoners wordt gevraagd mee te denken hoe we dit het beste per wijk kunnen organiseren.

Grondstoffen

Milieu en kosten zijn de belangrijkste redenen om grondstoffen beter te willen scheiden. Nu zitten er nog heel veel grondstoffen in het restafval. Deze grondstoffen kunnen heel goed gebruikt worden voor nieuwe producten. Zo wordt van gft compost en biogas gemaakt. Van drinkpakken uit pmd wordt nieuw papier en karton gemaakt. De metalen blikken worden weer omgesmolten en daar worden weer nieuwe blikken van gemaakt. Van het plastic worden nieuwe producten zoals jerrycans, fleecetruien, speelgoed en bijvoorbeeld tuinstoelen gemaakt.

Nu worden nog veel van deze grondstoffen met het restafval verbrand. Heel jammer want het verbranden  van restafval kost ook steeds meer geld. De landelijke overheid wil dat er minder restafval overblijft en maakt het verbranden ervan steeds duurder. Kosten die alle inwoners met elkaar betalen door de afvalstoffenheffing. Om dit niet heel veel duurder te laten worden, moet er nu ingegrepen worden. Hierbij is het sorteren van gft extra belangrijk. Dit wordt het minst goed gesorteerd maar weegt het zwaarst in het restafval.

Gemeenteraad

Het besluit dat het college heeft genomen is een voornemen, de gemeenteraad beslist. De verwachting is dat dit voorstel op 6 februari in de vergadering van de gemeenteraad besproken wordt. U kunt daarbij aanwezig zijn en meepraten als u dat wilt.

Naar overzicht