Nieuwe samenwerkingen in opdracht preventie Maatschappelijke Agenda

In de Maatschappelijke Agenda (MAG) van de gemeente Katwijk staan doelen om de eigen kracht, de gezondheid en de sociale veiligheid van onze inwoners te versterken. Omdat de gemeente nog onvoldoende goede plannen had ontvangen om deze doelen te realiseren, is een subsidietafel georganiseerd met geïnteresseerde organisaties. Door deze aanpak leerden partijen elkaar beter kennen en zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan. Er zijn 19  nieuwe plannen ingediend die goed aansluiten bij de doelen van de gemeente. 8 partijen krijgen de ruimte om hun plan uit te voeren.

Wethouder Adger van Helden: “Het is mooi om te zien dat door deze subsidietafel organisaties een beter beeld krijgen van de ambities van de gemeente op het gebied van preventie. Én dat zij zien hoe zij daaraan bij kunnen dragen. Door de subsidietafel hebben organisaties elkaar beter leren kennen en zijn zij samenwerkingen aangegaan die er nog niet eerder waren. En juist die samenwerking is iets dat wij als gemeente graag zien. Alleen ben je goed maar samen ben je beter!"

Verschillende plannen

De plannen waar subsidie aan is toegekend zijn verschillend van aard. Wat de plannen gemeen hebben, is dat er gekeken is naar de problematiek in zijn geheel en vooral hoe die problemen voorkomen kunnen worden. Zo werd er verbinding gelegd tussen gezondheid en sociale veiligheid of tussen mentale gezondheid en ontmoeten en meedoen. Daarnaast zijn er plannen ingediend voor specifieke groepen waar nog niet in was voorzien. Zoals mensen met dementie, mensen die met psychische problemen te maken hebben (gehad) en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Voorlopige gunning

Het college ging deze week akkoord met de plannen. De subsidie aan de organisaties is daarmee voorlopig toegekend. Zij hebben namelijk nog de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De verwachting is dat de subsidies rond 2 maart definitief worden.

Naar overzicht