Nieuwe fase Katwijk Marketing

Om zoveel mogelijk bezoekers naar Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg te trekken, wordt dit jaar de citymarketing van de gemeente Katwijk onder de loep genomen. In dit traject wordt bekeken of naast de vrijetijdsbesteding in Katwijk ook wonen en werken meegenomen moeten worden in de promotie van Katwijk. Citymanager Piet de Vries heeft besloten dit traject niet meer te begeleiden. Hij neemt per 1 mei 2019 afscheid van de gemeente Katwijk en gaat van zijn welverdiend pensioen genieten. Begin mei nemen betrokkenen afscheid van Piet de Vries, die zeven jaar lang met veel inzet de gemeente Katwijk heeft omarmd en als toeristisch trekpleister heeft uitgedragen.

Onderzoek en ontwikkeling

Katwijk Marketing voert promotieactiviteiten uit op het gebied van toerisme en recreatie. Daarnaast coördineert de Stichting de toeristische informatievoorziening via het VVV Agentschap en ontwikkelen zij allerlei acties en arrangementen. In 2020 hoopt Katwijk Marketing met een vernieuwde visie de gemeente Katwijk op de kaart te zetten. Om tot vernieuwde inzichten te komen, gaat een club van betrokkenen de komende periode onderzoeken waar kansen liggen. Samen met allerlei organisaties en instellingen wordt bekeken hoe de gemeente Katwijk nog beter op de kaart kan worden gezet en wie daaraan zijn steentje kan en wil bijdragen.

Terugblik

Piet de Vries gaat zich hier niet meer mee bezig houden. Daarom wordt begin mei door allerlei relaties en contacten afscheid genomen van de citymanager. Piet de Vries is ruim zeven jaar werkzaam geweest voor Katwijk Marketing. Hij startte het Toeristisch platform, het Evenementen platform en het Kunst en Cultuur platform en zorgde voor een doorstart van het VVV Katwijk. Hij was betrokken bij uiteenlopende maatschappelijke en economische initiatieven, zoals het realiseren van een openbaar wifi-netwerk in het centrum, het terugkeren van de Bomschuit op de Boulevard, de totstandkoming van Nationaal Park Hollandse Duinen en het financieel mogelijk maken van het plaatsen van Gerard Brouwers ‘Haringhappers’ op de boulevard.

Afscheidsreceptie

Alle leden van de Raad van Toezicht van Katwijk Marketing bedanken Piet voor zijn inzet en wensen hem alle geluk toe voor de toekomst. Wie afscheid wil nemen van citymanager Piet de Vries is van harte welkom op de afscheidsreceptie op maandag 6 mei aanstaande tussen 17.00 en 18.30 uur. De receptie wordt gehouden bij In Duyn, Noordduinseweg 17 in Katwijk aan Zee.

Naar overzicht