Nieuwe bijeenkomst en mogelijkheid subsidieaanvraag Erfgoedplatform

Op dinsdagavond 28 september vindt weer een bijeenkomst van het Erfgoedplatform plaats. Vanaf 19:15 uur zijn geïnteresseerden in erfgoed en archeologie in de gemeente Katwijk van harte welkom in het gemeentehuis om deel te nemen. In het gemeentehuis is in verband met corona een beperkt aantal fysieke plaatsen beschikbaar, waardoor aanmelding van te voren nodig is. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst of voor de werkgroepen van het Erfgoedplatform via erfgoed@katwijk.nl.

Programma 28 september

Op de 28e september geven de makers van de documentaire ‘het Verdwenen Vliegveld’ een update over hun project. Ook vertelt de Romeinenwerkgroep over hun werkzaamheden en de tentoonstelling van ‘De Limes Legacy’ die momenteel te zien is in de Redschuur. Daarnaast kunnen deelnemers hun ideeën en initiatieven onderling met elkaar bespreken.

Aanvragen subsidie

Heeft u ideeën om erfgoed in de gemeente zichtbaar en beleefbaar te maken die u graag wilt uitvoeren? Dan is het mogelijk om subsidie aan te vragen via de subsidieregeling Erfgoedplatform Katwijk. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 31 oktober. Meer informatie vindt u op www.katwijk.nl/erfgoedplatform.

Het Erfgoedplatform

Het Erfgoedplatform is een plek waar organisaties, ondernemers, inwoners en de gemeente informatie en kennis delen over het erfgoed in Katwijk en initiatieven bedenken en uitwerken om erfgoed beleefbaar te maken. Hierbij ligt het accent steeds op een koppeling van erfgoed met maatschappelijke doelstellingen op het gebied van samenleving en cultuur, economie en toerisme of omgevingskwaliteit.

Naar overzicht