Monsters Beaumix Tjalmaweg

Het onderzoek naar de samenstelling van Beaumix, dat de gemeente vorige week aankondigde, is op 25 maart gestart met de voorbereiding van partijkeuringen op locatie. Het gehele onderzoek, en ook de voorbereiding, gebeurt onder leiding van adviesbureau Antea Group.

Tijdens de voorbereiding wordt veldonderzoek gedaan en worden proefboringen uitgevoerd. Op basis hiervan wordt bepaald op welke plekken materiaal verzameld moet worden om tot goede te onderzoeken monsters te komen. In de week van 6 tot 9 april zal materiaal van de partijen die op basis van het veldonderzoek worden ingedeeld, verzameld worden monsters genomen worden. Dit gebeurt zowel handmatig als met een graafmachine, niet alleen van de toplaag maar ook aan de onderzijde en zo diep als nodig is. Uit dit materiaal worden volgens de daarvoor geldende regels en voorschriften monsters samengesteld die uiteindelijk door een gecertificeerd laboratorium geanalyseerd zullen worden.

De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in juni bekend. Dan kan bepaald worden wat het eventuele vervolg wordt van dit onderzoekstraject. De omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Naar overzicht