Mindervalidentoilet parkeergarage open op zondag

Proefperiode tot en met 31 oktober 2019

Het mindervalidentoilet in de parkeergarage aan de boulevard is sinds 14 april ook zonder toegangskaartje op zondag te gebruiken. Het college van burgemeester en wethouders is het met de gemeenteraad en de Participatieraad eens dat inwoners met een beperking ook volwaardig mee moeten kunnen doen aan de samenleving. Goede toegang tot openbare voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een mindervalidetoilet, is daarvoor een voorwaarde.

De garage is normaal gesproken op zondag alleen toegankelijk voor bezoekers met een geldige toegangskaart. De toiletblokken bevinden zich echter achter de toegangsdeuren van de parkeergarage. Het openstellen van de mindervalidentoiletten op zondag houdt in, dat de toegangsdeur om 8.30 uur wordt geopend en om 17.00 wordt gesloten. Hierdoor zijn de toiletten in de parkeergarage tussen deze tijden voor iedereen toegankelijk. 

De gemeente zal de komende proefperiode de openstelling van de parkeergarage monitoren. Op basis van deze bevindingen zal het college evalueren of de openstelling van de garage op zondagen op deze wijze kan worden voortgezet.

Naar overzicht