Maatschappelijke Diensttijd in Katwijk

In de gemeente Katwijk wordt in 2021 het landelijke project Maatschappelijke Diensttijd (MDT) ingevoerd. De  gemeenteraad diende eind 2019 een motie in waarin het college werd gevraagd om een voorstel hoe de MDT kon worden ingezet. Het Welzijnskwartier heeft de MDT uitgewerkt in een programma voor jongeren van 14 tot 27 jaar.

Wethouder Adger van Helden: “Het MDT-traject sluit aan op de doelen uit de maatschappelijke agenda en is onderdeel van de opdracht ‘ondersteuning en versterking vrijwilligers’. In deze opdracht streven we ernaar dat alle inwoners een bijdrage leveren aan de Katwijkse samenleving en dat deze inwoners op een passende manier worden ondersteund.  Het MDT-traject versterkt de ontwikkeling van talenten, kennis en vaardigheden van jongeren. Bovendien wordt ermee een sociaal netwerk opgebouwd, waardoor we eenzaamheid tegengaan.” In 2021 en 2022 kunnen 73 jongeren deelnemen aan het traject in Katwijk.   

Wat is MDT?

Sommige jongeren weten precies wat ze later willen worden. Anderen hebben geen idee en weten ook niet waar ze hun zoektocht moeten beginnen. MDT is de afkorting van maatschappelijke diensttijd. Speciaal voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar is het dé kans om te ontdekken wat hun talenten zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en te ervaren hoe leuk het is om iets voor de samenleving te doen. Het MDT-traject past perfect bij de idealen van de jongere generaties. Gedurende 6 maanden gaan jongeren aan de slag met hun project.

Aanmelden?

Ben je tussen de 14 en 27 jaar? Dan zoeken we jou voor het MDT-traject. Een kwart van de trajecten is gereserveerd voor kwetsbare jongeren zonder zinvolle dagbesteding. Daarnaast zoekt het project nog ambitieuze jongeren die in de Raad van Advies (denktank) willen plaatsnemen. Uiteraard is er ook nog ruimte voor maatschappelijke organisaties die ons ‘goud van de toekomst’ een stap verder willen brengen. Kijk op www.welzijnskwartier.nl/MDT.

Naar overzicht