Korte digitale lijntjes zorgen voor snellere ondersteuning in de zorg

Wijkteam sluit aan op systeem ZorgDomein

Alle huisartspraktijken in de gemeente Katwijk verwijzen door naar andere zorgverleners met behulp van een digitaal systeem genaamd ZorgDomein. Sinds december is het Wijkteam van de gemeente Katwijk ook aangesloten op dit systeem. Voor huisartsen is het nu zichtbaarder welke begeleiding het Wijkteam kan bieden, vóórdat er naar specialistische zorg wordt doorverwezen.

Wethouder Corien van Starkenburg: “Deze aansluiting is een mooie mijlpaal in de samenwerking tussen Zorggroep Katwijk en het Wijkteam van de gemeente.” Beide partijen streven dezelfde doelen na en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het ondersteunen van inwoners van de gemeente Katwijk met zorgvragen. De samenwerking tussen beide partijen is belangrijk voor de patiënt zelf. Voor hen is het namelijk van belang dat ze vroegtijdig de juiste hulp krijgen wanneer er een zorgvraag is. Goede afstemming maakt het mogelijk om samen zo snel mogelijk de juiste zorg aan te bieden. Het gebruik van het beveiligd digitaal platform ZorgDomein is een goed hulpmiddel hierin. Als blijkt dat een patiënt gebaat is bij ondersteuning van het Wijkteam, kan de huisarts op een heel simpele en snelle manier doorverwijzen. De arts kan kiezen welke informatie over de patiënt meegestuurd moet worden, zodat niet meteen het hele dossier bekend is. Dit gebeurt altijd na overleg en met toestemming van de patiënt.

Naar overzicht