Kick-off lokaal sportakkoord

Er zijn kansen voor sport & bewegen in Katwijk! De gemeente Katwijk is van plan om begin volgend jaar een Lokaal Sportakkoord te presenteren. In een Lokaal Sportakkoord maken sport- en beweegaanbieders, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente afspraken over hoe zij met elkaar de ambities op het gebied van sporten en bewegen in Katwijk kunnen realiseren.

Uitnodiging Kick-off

Een belangrijke factor voor de realisatie van een succesvol Lokaal Sportakkoord is actieve deelname van een grote groep partners uit verschillende sectoren. Daarom hebben Stichting Sportpromotie Katwijk, Sportbedrijf Katwijk, Welzijnskwartier en de gemeente inwoners en verenigingen uitgenodigd om mee te denken en te praten over het Lokaal Sportakkoord. Ook u bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wanneer: Maandag 4 november 2019 van 19.00 tot 21.30 uur

Waar:       Sporthal Cleijn Duin (The Bucket), Stadshoudersdreef 1, 2224 BN Katwijk

Sportformateur begeleidt proces

De gemeente Katwijk heeft Hélène Kruis aangesteld als sportformateur. In deze functie is zij onafhankelijk procesbegeleider om te komen tot een Lokaal Sportakkoord, zodat ook in Katwijk een ieder in een veilige, gezonde omgeving met plezier blijvend kan (gaan) sporten en bewegen.

Ambities Nationaal Sportakkoord en MAG krijgen invulling

De realisatie van een Lokaal Sportakkoord volgt op het Nationaal Sportakkoord en de maatschappelijke opgaven uit de Maatschappelijke Agenda van de gemeente Katwijk. Het doel is om de landelijke en lokale ambities te verbinden en te vertalen in een Lokaal Sportakkoord. Dit is gericht op versterking van sport en bewegen en de optimale benutting van de maatschappelijke kracht ervan.

Naar overzicht