Inzet ervaringen gebruikers Zanderijtunnel voor veiliger verkeerssituatie

De gemeente Katwijk start deze week met het uitvoeren van een enquête over het gebruik en de ervaringen van de Zanderijtunnel. De enquête wordt verspreid onder huishoudens van de wijken: Tranendal, Zanderij en Koestal. Aanvullend hierop wordt een enquête onder fietsers, die gebruik maken van de tunnel, gehouden. Doel hiervan is inzicht te krijgen in de herkomst en de bestemming van fietsers. Hierbij is ook de veiligheid van het gebruik van de tunnel onderwerp. Ook andere belanghebbenden kunnen reageren op de enquête en deze via de website van de gemeente Katwijk benaderen. Besso Projectmanagement voert in opdracht van de gemeente Katwijk het enquêteonderzoek uit.

Het tunneltje heeft een functie voor alle soorten verkeer tussen Katwijk aan den Rijn (dorp) en de Zanderij/Koestal. Om het tunneltje veiliger te maken voor fietsers en voetgangers voert de gemeente onderzoek uit naar een toekomstbestendige oplossing voor het tunneltje.

Afname interviews op locatie

Er worden in beide richtingen enquêtes afgenomen onder fietsers en scootergebruikers. Voetgangers en automobilisten worden niet meegenomen in het onderzoek. Fietsers worden aangesproken en gevraagd deel te nemen aan de enquête. Het invullen van de enquête duurt maximaal vijf minuten.

Vertrouwelijk en anoniem

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk en anoniem verwerkt en alleen voor dit doeleinde gebruikt. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden de vragenlijsten na afloop van het project vernietigd.

De enquête periode loopt van 9 april tot en met 1 mei 2021.

Naar overzicht