Intentieverklaring Duin- en Bollenstreek is opgesteld

Op 26 juni hebben de aanbieders van Maatschappelijke Zorg (Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang) een belangrijke stap gezet voor de toekomst van zorg in de Duin- en Bollenstreek. Ze hebben een intentieverklaring opgesteld voor de ambulantisering van Beschermd Wonen. Dit betekent dat de zorg meer gericht zal zijn op ondersteuning in een thuisomgeving, in plaats van in zorginstellingen.

Wat houdt de intentieverklaring in?

De intentieverklaring bevat een gezamenlijke ontwikkelingsagenda. Hierin staan de ‘spelregels’ voor het ombouwen en afbouwen van de huidige Beschermd Wonen locaties. En het opbouwen van Beschermd Thuis voorzieningen.

Wat is ambulantisering?

Ambulantisering houdt in dat een deel van de zorg die nu in zwaardere Beschermd Wonen locaties wordt aangeboden, verplaatst wordt naar lichtere, ambulante vormen van Beschermd Thuis. Dit betekent dat mensen ondersteuning krijgen in hun eigen woonomgeving, in plaats van in een instelling.

Waarom deze verandering?

Het doel is om tegen 2026 een verschuiving van 30% van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis te realiseren. Dit streven volgt het landelijke advies van de commissie Dannenberg. Deze commissie stelt dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen hun zelfstandigheid beter kunnen behouden, als ze sneller passende ondersteuning in hun thuissituatie krijgen.

Wat betekent dit voor de gemeenten in de Duin- en Bollensteek?

De gemeenten in de Duin- en Bollensteek (Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk) willen hiermee zorgen dat mensen met problemen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, met de juiste ondersteuning dichtbij. Dit kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven en meer zelfredzaamheid voor deze doelgroep.

De intentieverklaring is een belangrijke stap in de goede richting. Het laat zien dat de gemeente en zorgaanbieders samen willen werken aan een betere toekomst voor mensen die afhankelijk zijn van Maatschappelijke Zorg.