Inschrijven nieuwe standplaatslocaties

Het is mogelijk om op een aantal nieuwe locaties in de gemeente Katwijk een standplaats in te nemen voor de verkoop van goederen. In maart heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Parapluplan standplaatsen' vastgesteld. Inmiddels is dit plan onherroepelijk.

Locaties

  • Melkweg ter hoogte van nummer 159
  • Hoek Bosplein - Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van nummer 57 (privé terrein)
  • Visserijkade terrein Dirk supermarkt (privé terrein)
  • Oegstgeesterweg ter hoogte van Hoogvliet

Inschrijven

Als u in aanmerking wilt komen voor een standplaatsvergunning voor een of meer van deze locaties, kunt u zich hier tot uiterlijk 24 juli 2020 inschrijven. Bij meerdere inschrijvingen op een standplaatslocatie volgt een loting. Hierover ontvangt u na de sluitingsdatum nader bericht.

U kunt zich per mail naar info@katwijk.nl inschrijven. Geef daarbij aan voor welke locatie u zich wenst in te schrijven, voor welke dag u wenst in te schrijven en welke producten u vanaf de standplaatslocatie wilt verkopen.

Standplaatsvergunning

Inloting voor de door u gewenste locatie betekent niet direct dat u een standplaatsvergunning krijgt. Na inloting dient u ook een standplaatsenvergunning aan te vragen. Wij controleren uw aanvraag op wet- en regelgeving.

Tenslotte wijzen wij u erop dat bij standplaatslocaties op privéterrein ook de eigenaar toestemming moet geven. Hier is een standplaatsvergunning alleen, niet genoeg.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen, tel. 071-4065000.

Naar overzicht