Inloopavond Huisvestingsverordening

Op woensdag 16 november 2022 organiseert de gemeente Katwijk een inloopavond over de concept Huisvestingsverordening. De avond wordt gehouden van 17.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan 3 in Katwijk.

Woningmarkt onder druk

De Katwijkse woningmarkt staat nog steeds sterk onder druk. Dit is onder andere terug te zien in het beperkt aanbod van koopwoningen, prijsstijgingen en lange wachttijden voor (sociale) huurwoningen. Ook de toeristische verhuur van woonruimte via platforms als Booking.com en Airbnb is de afgelopen jaren toegenomen. Daarnaast worden woningen door beleggers opgekocht om deze in de vrije sector te verhuren. Hierdoor zijn er minder woningen beschikbaar voor de inwoners van Katwijk.

Wethouder Gerard Mostert: “Helaas is dit niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland een probleem. Onze inwoners kunnen hierdoor niet of lastig aan een huis kunnen komen. En dat willen we niet als gemeente. Daarom heeft het Rijk de Huisvestingswet aangepast. Door deze wetswijziging kunnen gemeenten zelf regels opstellen als het gaat om toeristische verhuur van woningen en het opkopen van woningen door beleggers. Deze regels hebben we gemaakt en vastgelegd in de huisvestingsverordening die op 1 november jl. door het college is vastgesteld. Woningen zijn er om in te wonen en niet om geld mee te verdienen.”

Huisvestingsverordening

Op 17 februari 2022 het Beleidskader Gebruik Woonruimte vastgesteld. Dit zijn de uitgangspunten voor de lokale huisvestingsverordening. In de lokale huisvestingsverordening staat bijvoorbeeld wat wel en niet mag op het gebied van toeristische verhuur, het opkopen van woningen, het splitsen van woningen en het verhuren van kamers. Met de lokale huisvestingsverordening zorgen we ervoor dat woningen in onze gemeente bij de juiste mensen terecht komen.

Inhoud van de avond

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u de (concept) huisvestingsverordening inzien en leggen deskundigen u graag uit wat de huisvestingsverordening inhoudt, welke specifieke regels voor het gebruik van woningen zijn opgesteld, voor welk deel van de woonruimtevoorraad dit geldt en wat de vergunningplicht betekent. U bent van harte welkom op woensdag 16 november aanstaande op het gemeentehuis. Tussen 17.00 uur en 21.00 uur kunt u vrij binnenlopen.

Inzage

De (concept) huisvestingsverordening ligt vanaf 11 november tot en met 22 december 2022 ter inzage. Gedurende deze periode kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen op de (concept) huisvestingsverordening. Dit kan schriftelijk door een brief te sturen naar: Gemeente Katwijk, t.a.v. het College van B&W, Postbus 589, 2220 AN Katwijk (onder vermelding van ‘concept huisvestingsverordening gemeente Katwijk’), digitaal via www.katwijk.nl/zienswijze of mondeling door een afspraak te maken via telefoonnummer (071) 406 5000.

Meer informatie

Op www.katwijk.nl/eerlijkwonen kunt u alle stukken alvast inzien en kunt u vragen en antwoorden over de Huisvestingsverordening bekijken.