Informatieve sessie over voorstellen voor bezuinigingen

Op donderdag 13 juni is vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de Kaderbrief 2020. In de Kaderbrief zijn de bezuinigingsmaatregelen benoemd die het college voorstelt aan de gemeenteraad. De komende jaren worden namelijk tekorten verwacht, van € 4,8 miljoen in 2020 tot € 3,6 miljoen in 2023.

Maatregelen

Het college stelt 39 maatregelen voor. Volgend jaar wil het college de inkomsten met € 0,8 miljoen verhogen, vooral uit parkeergelden en leges. Bezuinigingen in de buitenruimte betreffen onder andere het afstoten van dierenweide Westerhaghe, stoppen met hanging baskets, stoppen van opruimen van hondenpoep op uitrenplaatsen en het verlagen van de uitgaven voor groen en wegen. De uitgaven in het sociaal domein verwacht het college uiteindelijk met € 2,6 miljoen te verlagen, onder andere door een betere organisatie van de zorg en door een bezuiniging van € 0,8 miljoen op de bibliotheek en het Welzijnskwartier. Door de muziekschool op te heffen verwacht het college € 250.000 te besparen; voor muziekonderwijs blijft dan € 265.000 over.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de door het college voorgestelde maatregelen en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen aan het begin van de vergadering hun inbreng geven. De sprekers richten zich daarbij tot de raadsleden, die begin juli een besluit nemen over de bezuinigingsmaatregelen. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Om meesprekers niet te laten wachten begint de sessie over de Kaderbrief gelijk om 19.30 uur, en niet om 21.00 uur zoals op de agenda staat.

Aanmelden

Vooraf aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is gewenst, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl

Naar overzicht