Informatieve sessie over Voorgenomen besluit omgevingsvergunning tijdelijke N206

Op donderdag 19 maart is vanaf 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over het Voorgenomen besluit omgevingsvergunning tijdelijke N206.

Voor de aanleg van de Rijnlandroute is er sprake van het tijdelijk verleggen van de N206 (Tjalmaweg). Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. Voordat het college hierover een besluit neemt, kan de raad een uitspraak doen over het voorgenomen besluit.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving hier over denkt en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgen het politieke debat en besluitvorming op 26 maart 2020.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht