Informatieve sessie over Verordening Jeugdhulp 2022

Op donderdag 25 november is er tussen 19.30 en 22.00 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over Verordening Jeugdhulp 2022. Zoals bij de vaststelling van de Verordening Jeugdhulp 2021 al aangekondigd moet de verordening op onderdelen nog worden aangevuld. Het betreft onder andere de uitwerking van een aantal beleidsuitgangspunten zoals preventie, eigen kracht en aansluiting met het onderwijs, maar ook de wijze waarop de toegang tot jeugdhulp is geregeld. 

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Verordening Jeugdhulp 2022 en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 2 december en neemt de gemeenteraad op 23 december een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht