Gemeenteraad behandelt op 17 november verkeersinvesteringen, leerlingenvervoer en warmtenet Kalkoven

De raadscommissie laat zich op 17 november informeren over de maatregelen om de problemen bij de Regiotaxi en het leerlingenvervoer aan te pakken en over de verkeersmaatregelen die het college de komende jaren wil uitvoeren. Verder debatteert de commissie over de ontwikkelingen bij het warmtenet Kalkoven.

Investeringen in mobiliteit

De commissie laat zich tussen 19.45 en 21.15 uur informeren over het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2022-2037 van de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Het uitvoeringsprogramma geeft aan welke concrete verkeersmaatregelen, onderzoeken en projecten voortvloeien uit de beleidskeuzes uit de Katwijkse Agenda Mobiliteit. Het college heeft hierin prioriteiten gesteld. De benodigde investering is € 66,5 miljoen verdeeld over 15 jaar, waarvan € 28 miljoen in de Investeringsagenda 2022-2030 is opgenomen.

Regiotaxi en leerlingenvervoer

Tussen 19.45 en 21.15 uur is er een informatieve sessie over Regiotaxi en leerlingenvervoer. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van het leerlingenvervoer. In 2019 is dit in regioverband Duin- en Bollenstreek  gegund aan Noot Leerlingenvervoer BV. Al enige tijd zijn er, onder andere door het personeelstekort, grote uitdagingen bij het leerlingenvervoer en ook bij de Regiotaxi. Het college wil een bredere ketenaanpak, heeft een klanttevredenheidsonderzoek gehouden en een verbeterplan opgesteld.

Ontwikkelingen warmtenet Kalkoven

De commissie bespreekt tussen 20.30 en 21.15 uur met het college de ontstane situatie bij het warmtenet Kalkoven. In maart van dit jaar heeft InWarmte B.V. de opdracht gekregen een warmtenet te realiseren in de wijk Kalkoven. InWarmte heeft aangegeven niet te kunnen voldoen aan de uitvraag en zich terug te trekken. Het college heeft besloten een verkorte aanbestedingsprocedure met aangepaste uitgangspunten uit te voeren om met nieuwe voorwaarden toch een partij te selecteren voor de realisatie.

Besluit

De raad besluit vanaf 21.15 uur over het indienen van een Zienswijze bij het werkprogramma Holland Rijnland 2022-2026.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over Regiotaxi en leerlingenvervoer zijn ook te zien via RTV Katwijk.