Informatieve sessie over Huisvestingsverordening

Op donderdag 23 maart is er tussen 19.45 en 20.45 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over de Huisvestingsverordening. Met het vaststellen van het beleidskader Gebruik Woonruimte op 17 februari 2022 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten bepaald ten aanzien van het gebruik van woonruimte. In de Huisvestingsverordening zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt en juridisch verankerd. Het doel is grip te houden op wijzigingen in de samenstelling van de woonruimtevoorraad, onrechtmatig gebruik te voorkomen en de schaarse woonruimtevoorraad te beschermen.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Huisvestingsverordening en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 13 april en neemt de gemeenteraad op 11 mei een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.