Informatieve sessie over Groenbeleidsplan 2020-2029

Op donderdag 12 maart is vanaf 19.45 uur tot 21.15 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over het Groenbeleidsplan 2020- 2029.

In het groenbeleidsplan staan de maatregelen van de gemeente voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk groen. Belangrijke onderdelen van dit groenbeleidsplan zijn het maken van een groenbalans, het versterken van de groenstructuur, het stimuleren van vergroening, het borgen van groencompensatie; ook binnen de gemeentelijke organisatie; en het maken van andere keuzes voor beheer en onderhoud. Het college vraagt de raad om het groenbeleidsplan vast te stellen.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 26 maart en neemt de gemeenteraad op 16 april een besluit over het beleidsplan.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Naar overzicht