Informatieve sessie over de reconstructie van de Biltlaan

Op donderdag 31 januari is vanaf 20.30 uur tot 21.15 uur in de Strandzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Uitgangspunten voor de reconstructie van de Biltlaan’.

De Biltlaan wordt gereconstrueerd, inclusief R-net maatregelen. Het college stelt voor om dit te combineren met de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Biltlaan-Noord, en de twee varianten daarvan in de ontwerpfase nog verder te onderzoeken. Hierbij wordt zo goed mogelijk aan de door omwonenden genoemde bezwaren tegemoet gekomen.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde beleid en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 14 februari en neemt de gemeenteraad op 21 februari een besluit over het voorstel.

Aanmelden

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Vooraf aanmelden kan via een of telefonisch 071-406 53 02. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Naar overzicht