Informatieve sessie over Aanleg warmtenet Hoornes 1e fase

Op donderdag 19 november is er vanaf 19.30. tot 21.15 uur via een videoverbinding een informatieve sessie over het voorstel om een warmtenet aan te leggen in de wijk Hoornes. Het project Hoornes Aardgasvrij onderzocht de mogelijkheden voor de realisatie van een warmtenet in de wijk Hoornes met inzet van thermische energie uit oppervlaktewater als alternatief voor aardgas. Dit blijkt haalbaar en het college vraagt de raad om een warmtenet aan te leggen voor minimaal 500 woningen in het deelgebied Kalkoven, waarbij de bewoners en belanghebbenden in Kalkoven met hun deelname bepalen of het warmtenet er uiteindelijk echt komt.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het door het college voorgestelde warmtenet en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de hele vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 2 december en neemt de gemeenteraad op 17 december een besluit over het warmtenet.

Aanmelden

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is aanmelden voor het spreekrecht verplicht. Dit kan tot 48 uur voor het begin van de vergadering. Aanmelden kan via een e-mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-4065302. Na aanmelding krijgen inwoners uitleg over het gebruik maken van hun spreekrecht.

De publieke tribune in het gemeentehuis blijft gesloten, vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl

Naar overzicht