Informatieavond alternatief ontwerp Koningin Julianabrug

De gemeente werkt hard aan de voorbereidingen van de herinrichting van de Biltlaan en de renovatie van de Koningin Julianabrug. Er zijn hierover in de afgelopen periode verschillende bewonersavonden georganiseerd. Op 14 februari jl. heeft de gemeenteraad de uitgangspunten en het budget voor de renovatie van de brug vastgesteld. Daarbij kwam de opdracht om tijdens het ontwerptraject verder te onderzoeken wat de beste inpassing is voor de vrijliggende fietspaden langs de Biltlaan-Noord en ook hoe we de beeldkwaliteit van de brug kunnen versterken en daarbij meer groen kunnen toevoegen. Inmiddels is het besluit genomen om de vrijliggende fietspaden aan de oostkant van de Biltlaan te situeren.

Nieuw alternatief voor Koningin Julianabrug

Inmiddels is er een aantal stappen gezet in het ontwerpproces voor de Koningin Julianabrug. Architect Dirk Jan van Wieringhen is de opdracht verleend om een ontwerp voor de brug te maken waarbij specifiek aandacht is voor het verhogen van de beeldkwaliteit en de vergroening van de brug. Tijdens de ontwerpsessies met de architect is naast het renovatieplan dat eerder aan de omgeving is toegelicht ook een alternatief naar voren gekomen. Door het huidige fiets-/voetgangerspad aan de westzijde van de brug te laten vervallen, en het nieuwe tweerichtingen fietspad aan de oostkant van de Biltlaan met een voetpad door te laten lopen over de brug, ontstaat ruimte voor een bredere strook tussen fietspad en rijbaan, en kunnen ook 2x2 rijstroken voor autoverkeer gerealiseerd worden binnen de huidige breedte van de brug. Dit alternatief biedt hierdoor de mogelijkheid meer kwaliteit en groen toe te voegen aan de Koningin Julianabrug.

Informatiebijeenkomst

Om met de omgeving hierover in gesprek te gaan organiseren wij een bijeenkomst op:

Datum:     dinsdag 4 juni 2019
Tijd:         19.00 - 20.30 uur
Locatie:    Andreas College, locatie Pieter Groen, Aula Noord, ingang Rijnsoever, Rijnsoever 293

Naar overzicht