Iemand voordragen voor de Lintjesregen 2024? Doe het nu!

Tijdens de Lintjesregen worden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. De Lintjesregen van dit jaar is eind april. Hiervoor kunt u geen aanmelding meer doen. Wilt u iemand voordragen voor de Lintjesregen 2024? Doe dat dan voor 1 juni 2023.

Wie komen er in aanmerking?

Iemand die 15 jaar of langer belangeloos bijzondere verdiensten voor de samenleving verricht. Denk aan langdurig bestuurslidmaatschap of ander vrijwilligerswerk voor een kerk, organisatie of vereniging. Ook mensen die in hun werk een uitzonderlijke prestatie leveren. De verdiensten in de werkkring dienen ver uit te stijgen boven wat normaal van iemand in die functie verwacht wordt. Daarnaast moeten de werkzaamheden binnen de hoofdfunctie een uitstraling en een bijzondere waarde voor de samenleving hebben.

Dien het voorstel op tijd in

Voordat een Koninklijke onderscheiding tijdens Lintjesregen kan worden uitgereikt, is al heel wat werk verzet. Dit traject vraagt het een en ander van de mensen die een voordracht doen en van mensen die de voordracht ondersteunen. Daarom moet een aanvraag al bijna 1 jaar eerder binnen zijn. Als u iemand wilt voordragen voor de Lintjesregen 2024, vult u dan het digitale aanvraagformulier en stuur deze met ondersteuningsbrieven naar het bestuurssecretariaat van de gemeente Katwijk. Het indienen van uw aanvraag kan tot 1 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie over de Lintjesregen vindt u op www.katwijk.nl/lintje. Twijfelt u of de verdiensten van uw genomineerde bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat via (071) 406 5001 of bestuurssecretariaat@katwijk.nl.