Hoe bereiden we Katwijk voor op de toekomst?

In gesprek met bewoners over het opwekken van duurzame energie en aardgasvrij wonen

Tussen november 2020 en januari 2021 hebben inwoners van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg op verschillende manieren meegedacht over het opwekken en gebruiken van duurzame energie en warmte. Om steeds beter rekening te houden met het milieu en klimaatverandering te verminderen moeten we anders omgaan met onze energie. Dit betekent onder andere dat we stap voor stap over gaan op duurzame energiebronnen om nu en in de toekomst woningen te verwarmen. Begin maart kunnen bewoners meepraten over aardgasvrij wonen tijdens 3 online bijeenkomsten. Aanmelden kan via energie@katwijk.nl.

Resultaten participatie energietransitie

Bewoners konden afgelopen periode onder andere via een webinar, vragenlijsten en een kansenkaart hun mening geven over het opwekken van duurzame energie of bijvoorbeeld locaties voor zonnevelden en windmolens aandragen. Uit de resultaten blijkt dat zo’n 60 % van de bewoners in de gemeente Katwijk zich zorgen maakt over de gevolgen van klimaatverandering en 80 % vindt dat energie duurzaam opgewekt moet worden. Maar de belangrijkste vraag is: hoe gaan we dat doen in onze drukke regio? Over het algemeen zijn bewoners positiever over het plaatsen van zonnepanelen dan over windmolens. Verder geldt dat voor zowel het plaatsen van windmolens als van zonnevelden bewoners het belangrijk vinden dat de natuur zoveel mogelijk behouden blijft. Dat sluit goed aan bij de voorgestelde uitgangspunten van de gemeenten in regio Holland Rijnland. Ook jongeren vinden het behoud van de natuur belangrijk. Wel zijn zij positiever over het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. Op www.katwijk.nl/res zijn de opgehaalde resultaten te lezen.

Praat mee over aardgasvrij wonen

Bewoners hebben ook vragen beantwoord over aardgasvrij wonen. Zo’n 30 % vindt het belangrijk dat hun wijk aardgasvrij gemaakt wordt, terwijl ongeveer een derde dit niet belangrijk vindt. De helft van de deelnemers ziet ertegen op om van het gas af te gaan. Onder jongeren vindt ruim de helft het juist een goed plan om te stoppen met aardgas en geeft aan later hun eigen huis ook te willen verduurzamen.

Voor de overstap naar aardgasvrij wonen wordt een plan gemaakt om stap voor stap naar een aardgasvrije gemeente te gaan: het warmteplan. Hier komt uiteindelijk in te staan wat per wijk de nieuwe mogelijkheden en alternatieven zijn voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarnaast wordt dit jaar duidelijk wanneer in welke wijk gestart kan worden met het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente is voor het opstellen van het warmteplan in gesprek met een aantal partijen, zoals de woningcorporatie, de netbeheerder en de energieambassadeurs. Maar ook bewoners kunnen hierover meepraten.

Online bijeenkomsten

Op 3, 4 en 9 maart organiseert de gemeente van 19:30 uur tot 21:00 uur online bijeenkomsten over het warmteplan van Katwijk. Hierin wordt verteld hoe het warmteplan wordt opgesteld en kunt u vragen stellen. Bijvoorbeeld over de duurzame mogelijkheden die er zijn voor uw wijk. Ook kunt u aangeven wat u de belangrijkste uitganspunten vindt als het gaat om het aardgasvrij maken van woningen. Wethouder Jacco Knape: “De overstap naar aardgasvrij wonen is niet iets wat zomaar in 1 keer kan. Het is eerder een proces van vele jaren om uiteindelijk in 2050 een aardgasvrije gemeente te zijn. We bereiden ons voor op een toekomstbestendig Katwijk waar iedereen fijn kan blijven wonen, ook toekomstige generaties. Het is dan ook belangrijk dat bewoners goed bij deze veranderingen betrokken zijn. Ik raad daarom iedereen aan om in maart mee te praten over aardgasvrij!”. Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan via energie@katwijk.nl. Meer informatie over de bijeenkomsten en over het warmteplan leest u op www.katwijk.nl/warmteplan.

Naar overzicht