Gemeenteraad versterkt band met partnerstad Siegen

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juli heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de Duitse stad Siegen. Ruim vijftig jaar geleden is de band tussen Siegen en Katwijk ontstaan, toen nog tussen de voormalige gemeenten Geisweid en Rijnsburg. Mondiale ontwikkelingen, Europese regels en lokale uitdagingen hebben tijdens het bezoek tot veel gesprekken geleid.

Aantrekkelijk centrum

Net als Katwijk heeft Siegen investeringen gepleegd om het centrum aantrekkelijker te maken. De rivier de Sieg, die de stad haar naam geeft, speelt hierbij een belangrijke rol. De Sieg is beter zichtbaar gemaakt en rondom de Sieg is een voor inwoners en bezoekers uitnodigend centrum ontstaan. Tijdens een zonovergoten stadswandeling heeft de delegatie uit Katwijk kennis genomen van het resultaat. Vanzelfsprekend voerde de wandeling ook langs diverse plaatsen waar de band van Siegen met het Nederlandse koningshuis zichtbaar is, zoals bij het mausoleum van Johan Maurits van Nassau-Siegen, voor wie in Den Haag het Mauritshuis is gebouwd.

Digitale ondersteuning voor gezondheidszorg

Siegen is een stad van ruim honderdduizend inwoners, met een universiteit waar bijna twintigduizend studenten een studie volgen. Een van de onderzoeksinstellingen is volop bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om met digitale middelen zorgverleners zoals huisartsen te ondersteunen. Dit is nodig omdat door een afnemend aantal huisartsen de zorg in gevaar kan komen. De universiteit streeft voor deze onderzoeken naar samenwerking in andere Europese landen. De presentaties leidden tot een levendige discussie met de delegatieleden uit Katwijk.

Versterking van de stedenband

Er bestaan al lange tijd warme banden tussen Siegen en eerst Rijnsburg en later ook Katwijk. De laatste keer dat er een delegatie uit Katwijk in Siegen was, ligt al weer enige tijd achter ons en het is goed om de banden aan te halen. Met het bezoek van een grote groep raadsleden, burgerleden en wethouders, onder leiding van de burgemeester, heeft Katwijk de band met Siegen weer versterkt. Burgemeester Visser: “Tijdens het bezoek hebben we gezien dat er in de politieke thema’s veel overeenkomsten zijn en dat we van elkaar kunnen leren. Stadsontwikkeling, duurzaamheid en gezondheidszorg in combinatie met vergrijzing zorgden voor goede discussies. De culturele verschillen vormden geen drempel, maar maakten het gesprek juist interessant. Het is mooi als dit bezoek wordt gevolgd door de uitwisseling van inwoners en organisaties. Er is interesse bij muziekverenigingen en koren in onze gemeente om in  Siegen de stedenband vorm te geven”.

Naar overzicht