Gemeenteraad stelt warmtevisie gemeente Katwijk vast

De gemeenteraad heeft de warmtevisie van de gemeente Katwijk en de nota van zienswijzen vastgesteld. In de warmtevisie staat hoe we in de gemeente stap voor stap kunnen zorgen dat in de toekomst alle woningen, kantoren en andere gebouwen op een duurzame manier verwarmd worden. Dat is nodig om verdere klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering, zoals water- en hitteoverlast, te verminderen. De hele warmtevisie én de warmtevisie in het kort zijn te lezen op www.katwijk.nl/warmtevisie.

Wethouder Jacco Knape: “Het gebruik van aardgas zorgt voor broeikasgassen in de lucht waardoor de aarde verder opwarmt. Dat kan in de toekomst zorgen voor overlast, zoals hitte- en wateroverlast en zelfs een stijging van de zeespiegel. Om nu en later prettig te kunnen wonen, moeten we anders omgaan met onze energie. Dus ook met de warmte waarmee we onze huizen verwarmen. De komende jaren, tot aan 2050, worden dan ook steeds meer huizen duurzaam verwarmd. Bijvoorbeeld via een warmtenet of een eigen elektrische oplossing. Samen met inwoners onderzoeken we welke oplossing bij welk type woning past en hoe we de overstap zo goed en betaalbaar mogelijk met elkaar kunnen maken”.

Verkenningsbuurten

Om stap voor stap de overstap naar duurzame verwarming te zetten, maakt elke gemeente in Nederland een warmtevisie. In de warmtevisie van Katwijk zijn 15 verkenningsbuurten benoemd. Iedere verkenningsbuurt heeft kenmerken waardoor huizen hier mogelijk een goede overstap kunnen maken op een bewezen oplossing voor duurzame verwarming. In deze buurten gaat de gemeente samen met bewoners de mogelijkheden verder onderzoeken. Zo wordt bekeken of bewoners het beste gezamenlijk met de buurt kunnen overstappen op een warmtenet, of los van elkaar via een eigen elektrische oplossing. Het installeren van een hybride warmtepomp (een pomp die nog deels op aardgas werkt) zou hierbij een tussenstap zijn naar volledig duurzame elektrische oplossing.

Betaalbaarheid

Wat de overstap op duurzame warmte kost is nog niet precies bekend. De kosten kunnen per huis erg verschillen. Betaalbaarheid van de overstap is een van de belangrijkste zorgen die tijdens gesprekken met bewoners, in de zienswijzen die zijn ingediend en in vergaderingen van de gemeenteraad naar voren kwam. Daarom wordt pas begonnen met het onderzoek in de verkenningsbuurten als de Rijksoverheid hiervoor geld beschikbaar stelt. Zowel voor de gemeente om de overstap naar duurzame verwarming te begeleiden, als voor bewoners om de overstap te kunnen betalen. Bewoners uit de verkenningsbuurten krijgen tijdig bericht als de verkenning in hun buurt start. Tot die tijd vindt u meer informatie over de warmtevisie, de verkenningsbuurten op www.katwijk.nl/warmtevisie. Hier heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gemeente.

Naar overzicht