Gemeenteraad behandelt warmtenet Hoornes, uitgangspunten energie en warmte en verkoop vastgoed DSV

De raadscommissie organiseert op 19 november een informatieve sessie over de eerste fase van de aanleg van een warmtenet in de Hoornes. De commissie laat zich ook informeren over de mogelijke verkoop van vastgoed door DSV. Over de uitgangspunten voor de transitievisie warmte en de lokale energiestrategie houdt de commissie een debat. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raadscommissie via een videoverbinding.

Warmtenet Hoornes

Tussen 19.30 en 21.15 uur luistert de raadscommissie naar de opvattingen van de inwoners over de aanleg van warmtenet Hoornes 1e fase. Het project Hoornes Aardgasvrij onderzoekt de realisatie van een warmtenet in de wijk Hoornes met inzet van thermische energie uit oppervlaktewater als alternatief voor aardgas. Het college vraagt de raad om een warmtenet aan te leggen voor minimaal 500 woningen in het deelgebied Kalkoven, waarbij de bewoners en belanghebbenden in Kalkoven met hun deelname bepalen of het warmtenet er komt. Het college vraagt de raad om voor dit project een budget beschikbaar te stellen van € 4,2 miljoen.

Energie en warmte

De raadscommissie debatteert tussen 21.30 en 22.30 uur over de uitgangspunten voor de transitievisie warmte en de lokale energiestrategie. In het Nationale Klimaatakkoord van 2018 is vastgelegd dat gemeenten uiterlijk 31 december 2021 een transitievisie warmte moeten vaststellen. Daarnaast moet ook de regionale energiestrategie volgend jaar worden vastgelegd in lokaal beleid; in Katwijk noemen we deze uitwerking de lokale energiestrategie. Het college vraagt de raad om de uitgangspunten vast te stellen voor de transitievisie warmte en voor de lokale energiestrategie.

Verkoop vastgoed DSV

Tussen 19.30 en 21.00 uur laat de raadscommissie zich informeren over de mogelijke verkoop van onderdelen van het vastgoed van DSV. Vanwege de te verwachten verhoging van overdrachtsbelasting bij verkoop van vastgoed per 1 januari 2021 (van 2% naar 8%) heeft DSV verzocht om versnelde besluitvorming. 

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De sessies over Warmtenet Hoornes en over Energie en warmte zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht