Gemeenteraad behandelt warmtenet Hoornes, uitgangspunten energie en warmte, BIZ Katwijk Zeezijde en verkoop Parledam

De raadscommissie organiseert op 19 november een informatieve sessie over de eerste fase van de aanleg van een warmtenet in de Hoornes. De commissie laat zich ook informeren over de mogelijke verkoop van de Parledam door DSV en over de bedrijveninvesteringszone Katwijk Zeezijde. Over de uitgangspunten voor de transitievisie warmte en de lokale energiestrategie houdt de commissie een debat. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raadscommissie via een videoverbinding.

Warmtenet Hoornes

Tussen 19.30 en 21.15 uur luistert de raadscommissie naar de opvattingen van de inwoners over de aanleg van warmtenet Hoornes 1e fase. Het project Hoornes Aardgasvrij onderzoekt de realisatie van een warmtenet in de wijk Hoornes met inzet van thermische energie uit oppervlaktewater als alternatief voor aardgas. Het college vraagt de raad om een warmtenet aan te leggen voor minimaal 500 woningen in het deelgebied Kalkoven, waarbij de bewoners en belanghebbenden in Kalkoven met hun deelname bepalen of het warmtenet er komt. Het college vraagt de raad om voor dit project een budget beschikbaar te stellen van € 4,2 miljoen.

Energie en warmte

De raadscommissie debatteert tussen 21.30 en 22.30 uur over de uitgangspunten voor de transitievisie warmte en de lokale energiestrategie. In het Nationale Klimaatakkoord van 2018 is vastgelegd dat gemeenten uiterlijk 31 december 2021 een transitievisie warmte moeten vaststellen. Daarnaast moet ook de regionale energiestrategie volgend jaar worden vastgelegd in lokaal beleid; in Katwijk noemen we deze uitwerking de lokale energiestrategie.

Bedrijveninvesteringszone Katwijk Zeezijde

De raadscommissie laat zich tussen 22.30 en 23.30 uur informeren over het initiatief van de ondernemers in Katwijk Zeezijde om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) te starten. Hierbij betalen alle ondernemers in een afgebakend gebied een jaarlijkse bijdrage van € 695 tot € 1750 voor activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in het gebied of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied. Het college stelt de raad voor de verordening die dit regelt vast te stellen.

Verkoop van de Parledam door DSV

Tussen 19.30 en 21.00 uur laat de raadscommissie zich informeren over het voorstel om een duurzaam gezonde financiële situatie voor DSV te bereiken. Onderdeel van het voorstel is om de Parledam te verkopen. Van de 61 appartementen hebben er 28 een sociale huur, die bij verhuizing van de huidige bewoners marktconform zal worden. Vanwege de te verwachten verhoging van overdrachtsbelasting bij verkoop van vastgoed per 1 januari 2021 (van 2% naar 8%) heeft DSV verzocht om versnelde besluitvorming. De verkoop, ook met de beduidend hogere opbrengst door de marktconforme huren, lost nog niet alle problemen op.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De sessies over Warmtenet Hoornes, over Energie en warmte  en over de bedrijveninvesteringszone zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht