Gemeenteraad behandelt toegang tot hulp en de Woonagenda

Op donderdag 10 oktober vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad debatteert over toegang tot hulp en ondersteuning en de ambities voor de Woonagenda. De raad laat zich informeren over de voortgang van de renovatie van de Koningin Julianabrug.

Informatie

Om 19.45 uur informeert het college de raad over de wijzigingen in de plannen voor de vernieuwing van de Koningin Julianabrug. Op 18 juli heeft de raad gekozen voor variant 3 met een tweerichtingenfietspad, één voetpad en een drie meter brede groenstrook. Het college wil nu het brugdek verbreden van de 24,75 meter van variant 3 naar 28 meter; daarmee ontstaat aan de westzijde ruimte voor een voetpad, gescheiden van de rijbaan door een groenstrook. De ecologische groenstrook verschuift binnenwaarts, waardoor het voetpad aan de buitenzijde van de brug komt te liggen.

Debat

Tussen 19.45 en 20.30 uur vindt een debat plaats over toegang tot hulp en ondersteuning. Per 1 januari 2020 wordt de toegang tot de gemeentelijke hulp- en dienstverlening georganiseerd via een integraal wijkteam (0-100), zodat inwoners laagdrempelig en vroegtijdig de hulp en ondersteuning kunnen vinden die zij nodig hebben zonder dat zij langs meerdere loketten hoeven. Om dit mogelijk te maken, vraagt het college de raad de benodigde financiële middelen voor onder meer het organisatieplan (€297.343), de informatisering en automatisering (€ 312.841), en de fysieke inrichting (€284.933) beschikbaar te stellen.

Om 20.30 uur start een debat van een uur over de ambities voor de Woonagenda. Het Ambitiedocument Woonagenda bevat vier ambities voor het nieuwe woonbeleid: tempo in woningbouw, meer variatie in aanbod per wijk, in alle wijken gevarieerd woonzorgaanbod en betaalbare verduurzaming. Het college vraagt de raad om op hoofdlijnen de ambities te bepalen als richtinggevend kader voor verdere uitwerking in een Woonagenda.

Besluit

De raad neemt na 21.30 uur besluiten over:

  • Vervangende nieuwbouw scholen De Windvang en De Krulder
  • Beschut Werk

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar of telefonisch 071 - 406 5302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht