Gemeenteraad behandelt ouderinitiatief openbare basisschool Duyfrak en woonagenda

Op donderdag 8 oktober vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het Heerenhuys.

Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen is er voor publiek helaas geen ruimte. De vergadering wordt uitgezonden.

De raad neemt besluiten over onder andere:

  • Beeldkwaliteitsplan De Horn Merovingisch veld en Waterrijke punt,
  • Ouderinitiatief stichten openbare basisschool Valkenburg ’t Duyfrak
  • Bestuursstructuur warmtebedrijf Hoornes
  • Regionale bedrijventerreinenstrategie
  • Woonagenda Katwijk 2020-2024

Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.

Er is geen publieke tribune. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Naar overzicht