Gemeenteraad behandelt op 11 maart jeugdzorg en ontwikkeling Valkenhorst

De raadscommissie laat zich op 11 maart uitvoerig informeren over financiële en inhoudelijke ontwikkelingen in de jeugdzorg. De commissie krijgt ook een presentatie over de stand van zaken over de ontwikkeling van de nieuwe wijk Valkenhorst en overlegt daarover met het college. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raadscommissie via een videoverbinding.

Jeugdzorg

Tussen 20.00 en 23.00 uur staat de jeugdzorg op de agenda. Aan de hand van geanonimiseerde casuïstiek presenteert het college een aantal klantreizen, zodat de raad meer inzicht krijgt in de kwaliteit, effecten, stroom en keten van de jeugdzorg. Met name hoe die in Katwijk in de wijkteams is georganiseerd. Daarnaast wordt de raad op financieel vlak meer inzicht geboden door een vereenvoudiging van de diverse geldstromen. 

Ontwikkeling Valkenhorst

Op het voormalig vliegkamp Valkenburg worden de komende jaren 5.600 woningen, 20 hectare bedrijventerrein en ruimte voor groen en recreatie gerealiseerd. De naam van de nieuwe wijk wordt Valkenhorst. Veel onderdelen van de ontwikkeling vragen nog uitwerking en overleg met andere partijen. Het college informeert de raad tussen 20.00 en 21.00 uur over de stand van zaken van de ontwikkeling. De commissie overlegt vanaf 21.00 uur met het college over de stand van zaken.

Besluiten

Voorafgaand aan de commissievergadering neemt de raad tussen 19.30 en 20.00 uur besluiten over:

  • Gebiedsvisie Mient Kooltuin;
  • Verplaatsen komgrens Oegstgeesterweg te Rijnsburg;
  • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening;
  • Garantiestelling lening voor KLTV;
  • Parapluplan Parkeren Katwijk.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht. Doe dit uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De vergadering van de gemeenteraad en de vergadering over ontwikkeling Valkenhorst zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Naar overzicht