Gemeenteraad behandelt het parkeerbeleid en de miljoenentekorten

Op donderdag 9 juli vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de voltallige raad nog steeds via een videoverbinding. De raadscommissie komt wel weer bijeen in het gemeentehuis en debatteert over het parkeerbeleid en de richtingen voor de maatregelen tegen de tekorten in het meerjarenbeeld. Alle vergadering worden uitgezonden. Voor publiek is helaas geen ruimte.

Parkeerbeleid

Tussen 20.00 en 21.30 uur is er een debat over het parkeerbeleid. Het nieuwe parkeerbeleid heeft als doel om een balans te vinden tussen parkeren en leefbaarheid: ruimte voor groen, spelen en bewegen. Op 15 onderwerpen stelt het college beleidskeuzes voor, waaronder: parkeernormen, -vergunningen, betaald parkeren op zondag, vereenvoudiging van regels en fietsparkeren. Inwoners en organisaties zijn door middel van verschillende participatieactiviteiten betrokken geweest. Het college vraagt de raad om de voorgestelde beleidskeuzes en daaruit volgende gewijzigde parkeertarieven per 1 augustus 2020 vast te stellen. Bij dit debat is het niet meer mogelijk om in te spreken.

Miljoenentekorten

Tussen 21.45 en 23.15 debatteert de raad over de richtingen voor de maatregelen tegen de miljoenentekorten in het meerjarenbeeld. De begroting toont meerjarig een tekort, dat oploopt tot ruim € 4 miljoen in 2024, met daarnaast nog forse onzekerheden. Het college heeft daarom de begroting laten onderzoeken. Vervolgens is het de bedoeling richting te geven aan de uitkomsten van het niveau van de uitvoering en prioritering van taken en de eventuele risico’s die daaraan verbonden zijn. Bij dit debat is het mogelijk om in te spreken.

Besluit

De raad neemt tussen 19.30 en 20.00 uur besluiten over:
•    Vervolgproces invoering Omgevingswet
•    Jaarstukken 2019
•    Instellen voorzieningen groot onderhoud bruggen en wegen
•    Intentieovereenkomst met BPD over locatie Valkenburg
•    Gedeeltelijke opheffing geheimhouding notulen over DSV
•    Benoeming van een voorzitter van de raadscommissie

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergadering is live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl en RTV Katwijk.

Naar overzicht