Gemeenteraad debatteert in april in het openbaar over garantstelling aan DSV

In 2013 heeft de gemeenteraad van Katwijk besloten om de gemeente voor € 55,5 miljoen garant te stellen voor de financieringsverplichtingen van zorginstelling DSV voor de nieuwbouwinvesteringen voor diverse woonzorgcentra. In 2019 is gebleken dat DSV vanwege een gebrek aan liquide middelen niet meer aan haar betalingsverplichtingen kon voldoen waardoor de gemeente, inmiddels voor een schuldenlast van € 37,7 miljoen, wordt aangesproken. In 2019 heeft de gemeenteraad hierover met het college gesproken. Deze vergaderingen waren niet openbaar, vanwege de belangen van de gemeente en van DSV.
Het presidium heeft het voornemen om op 16 april een openbaar debat te agenderen, waarin de raad met het college terugblikt op de situatie die heeft geleid tot de aanspraak op de garantstelling. In de vergadering van 26 maart neemt de gemeenteraad eerst een besluit over het openbaar maken van stukken over deze kwestie die nu  geheim zijn.

Naar overzicht