Gemeenteraad behandelt groenbeleid en schuldhulpverlening

Op donderdag 12 maart vergadert de gemeenteraad, vanaf 19.30 uur, in het gemeentehuis. De raad laat zich informeren over het onderhoud en het beheer van het gemeentelijk groen in de komende tien jaren. De raad debatteert over de resultaten van het onderzoek van de rekenkamercommissie naar het gemeentelijk beleid voor schuldhulpverlening.

Groenbeleid

Tussen 19.45 en 21.15 uur is iedereen welkom om aan de raad reacties te geven op de plannen van het college voor het groenbeleid. In het groenbeleidsplan staan de maatregelen van de gemeente voor het onderhoud en beheer van het gemeentelijk groen. Belangrijke onderdelen van dit groenbeleidsplan zijn het maken van een groenbalans, het versterken van de groenstructuur, het stimuleren van vergroening, het borgen van groencompensatie - ook binnen de gemeentelijke organisatie - en het maken van andere keuzes voor beheer en onderhoud.

Schuldhulpverlening

De raad debatteert tussen 19.45 en 20.30 uur over schuldhulpverlening. De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het gemeentelijk beleid voor schuldhulpverlening, waaruit blijkt dat dit aan de eisen voldoet. Daarnaast zijn er verbeterpunten: er is nog te weinig aandacht voor preventie, niet alle doelgroepen zijn bekend met het aanbod, de toegang kan laagdrempeliger, er is te weinig kennisdeling en er is weinig zicht op ervaringen van klanten.

Besluit

De raad neemt na 21.15 uur besluiten over:
•    Uitgangspunten ontwikkeling Mient Kooltuin
•    Programmaplan Jeugdhulpaanbod vanaf 2021
•    Bestemmingsplan Tracébesluit A44
•    Paraplubestemmingsplan standplaatsen
•    Beeldkwaliteitsplan De Horn Het nieuwe lint fase 1b

Inspreken en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302. Bij de besluitvorming is inspreken niet meer mogelijk.
Belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig. Alle vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt de vergaderingen in de raadzaal uit.

Naar overzicht