Gemeenteraad 20 en 27 januari

Informatieve sessie over bestemmingsplan Valkenhorst

Op donderdag 20 januari is er tussen 19.30 en 0.00 uur in het gemeentehuis een informatieve sessie over bestemmingsplan Valkenhorst. Valkenhorst wordt een nieuwe wijk op en rond het voormalig Marinevliegkamp Valkenburg. Hier komen 5.600 woningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen en vijf hectare bedrijventerrein. Om dat mogelijk te maken dient de raad een bestemmingsplan vast te stellen. Op het ontwerp zijn dertig zienswijzen ingediend. De zienswijzen over de overgang tussen de bebouwing en de groene zone in Wassenaar, de recreatiedruk in de duinen, stikstofneerslag en duurzaamheid hebben geleid tot aanscherpingen of nader onderzoek.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het bestemmingsplan en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 februari en neemt de gemeenteraad op 17 februari een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Informatieve sessie over Bestemmingsplan fietspad Waterlelie-Dorpsweide

Op 20 januari is er tussen 20.30 en 22.00 uur in via een videoverbinding een informatieve sessie over Bestemmingsplan fietspad Waterlelie - Dorpsweide. Langs de Rijn is een doorgaande fiets- en wandelroute ontwikkeld. De ontbrekende schakel in de route is een fietspad tussen Waterlelie en Dorpsweide (Botenpad, Valkenburg). Voor het realiseren van het fietspad zijn een nieuw bestemmingsplan en meerdere omgevingsvergunningen nodig. Er zijn 6 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is aangepast door 1 zienswijze.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over het bestemmingsplan fietspad Waterlelie-Dorpsweide en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 februari en neemt de gemeenteraad op 17 februari een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Informatieve sessie over Herinrichting Hoftuinplein

Op donderdag 27 januari is er tussen 19.30 en 20.30 uur via een videoverbinding een informatieve sessie over Herinrichting Hoftuinplein. Het Platform Beheer, bestaande uit winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente, de Oranjevereniging en het Paardenmarktcomité hebben voor de herinrichting van het Hoftuinplein overeenstemming bereikt. Dit heeft geleid tot een, klimaatbestendig, definitief ontwerp. Het college vraagt de raad hiervoor een aanvullend krediet van € 824.000 beschikbaar te stellen.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de herinrichting van het Hoftuinplein en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 februari en neemt de gemeenteraad op 17 februari een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. RTV Katwijk zendt deze vergadering ook uit.

Informatieve sessie over Gebiedsvisie Hoornes

Op 27 januari is er tussen 19.30 en 20.30 uur via een videoverbinding een informatieve sessie over de Gebiedsvisie Hoornes en het doelen- en inspanningenoverzicht. 11 strategische partners in de Hoornes hebben de afgelopen 2,5 jaar samen gewerkt aan een samenhangend overzicht met concrete fysieke en maatschappelijke doelen voor een toekomstbestendige Hoornes. Ook is een gebiedsvisie voor de wijk ontwikkeld.

Meepraten

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de Gebiedsvisie Hoornes en het doelen- en inspanningenoverzicht en nodigt daarom inwoners en betrokkenen uit om hierover mee te praten. Zij kunnen tijdens de vergadering meepraten en hun kennis delen of hun opvattingen kenbaar maken. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Naar verwachting volgt het politieke debat op 3 februari en neemt de gemeenteraad op 17 februari een besluit.

Spreekrecht en de vergadering volgen

Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl.

Naar overzicht