Gemeente start met kwijtschelden schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire

Door de kinderopvangtoeslagaffaire is een groot aantal gezinnen in Nederland in ernstige problemen gebracht. In gemeente Katwijk zijn er ook gedupeerde gezinnen. Op dit moment zijn er door de Belastingdienst enkele tientallen mogelijke gedupeerden uit Katwijk gemeld. Wethouder Corien van Starkenburg: “De toeslagenaffaire heeft een ongekend leed veroorzaakt. Ook bij gezinnen in onze dorpen. Als gemeente willen we deze ouders graag ondersteunen.” Het Rijk neemt maatregelen om gedupeerde inwoners tegemoet te komen en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Hiervoor werkt het Rijk aan een nieuwe wetgeving.

Om de gedupeerde gezinnen sneller te helpen wil het college, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving, starten met het kwijtschelden van openstaande gemeentelijke schulden tot en met 31 december 2020. Wethouder Adger van Helden: “Het kwijtschelden van publieke schulden is een belangrijk onderdeel van het herstellen van het onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan. Het college vindt het belangrijk dat gedupeerde ouders zo snel mogelijk rust, zekerheid en zicht op een nieuwe schuldenvrije start krijgen. Het zo snel als mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden helpt daarbij.” Het kabinet heeft toegezegd de kosten die de gemeente maakt te vergoeden.

De gemeente krijgt de gedupeerde personen door via de Belastingdienst. Gedupeerden van de toeslagenaffaire die nog niet bekend zijn kunnen zich melden bij de Belastingdienst. De Belastingdienst bekijkt de aanvraag en bepaalt of er recht is op een vergoeding. U kunt zich telefonisch melden via telefoonnummer 0800 2358 358 of online via de website van de Belastingdienst.

Naar overzicht