Gemeente op zoek naar mooie verhalen en ander erfgoed

Heeft u een verhaal, anekdote, of foto’s en filmpjes die de geschiedenis van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg laten zien? Of mist u erfgoed onderwerpen of locaties waarvan u vindt dat deze op de Erfgoedkaart horen te staan? Zet deze dan op de digitale Erfgoedkaart, via www.katwijk.nl/erfgoedkaart. Wie weet is uw inbreng dan straks ook terug te zien op de Cultuurhistorische Waardenkaart!

Erfgoedkaart

De digitale Erfgoedkaart is een publiekskaart waar iedereen op kan reageren. Er kunnen verhalen gedeeld worden over het erfgoed in de gemeente. Ook bevat de kaart koppelingen naar informatie over het erfgoed. Zo ontstaat inzicht in de geschiedenis van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg, en het vele erfgoed dat onze gemeente rijk is. Het gaat hierbij zowel om materieel, immaterieel, zichtbaar en onzichtbaar erfgoed. Denk aan: historische landschapselementen, voorwerpen, archeologische vondsten, film, foto’s, archieven en monumenten. Maar ook aan niet tastbaar erfgoed zoals: verhalen, tradities, dans, muziek en ambachten. Daarnaast staan op de Erfgoedkaart musea, waardevolle gebieden en toeristische routes.

Doe mee!

Vul de Erfgoedkaart aan met uw inbreng op www.katwijk.nl/erfgoedkaart. Op deze manier ontstaat een nog completer overzicht van al het erfgoed in de gemeente. Als u voor 16 april uw inbreng geeft, kan dit ook nog worden meegenomen bij de inventarisatie voor de Cultuurhistorische Waardenkaart.

Cultuurhistorische Waardenkaart

Recent is een start gemaakt met het opstellen van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente Katwijk. Deze kaart geeft straks inzicht in de aanwezige cultuurhistorische waarden en kan gebruikt worden voor beleid en het omgevingsplan. Ook kan de kaart inspiratie bieden bij gebiedsontwikkelingen. Bij de inventarisatie voor de Cultuurhistorische waardenkaart wordt onder andere gekeken naar de Erfgoedkaart. Vervolgens wordt een selectie en waardering gemaakt.

Erfgoedplatform

Wilt u uw kennis over erfgoed in de gemeente Katwijk delen met andere geïnteresseerden? Of wilt u meer weten over initiatieven rondom erfgoed die in de gemeente spelen? U bent van harte welkom tijdens de online bijeenkomst van het Erfgoedplatform op dinsdag 30 maart van 19:30 tot 21:00 uur. Aanmelden kan via erfgoed@katwijk.nl.

Naar overzicht