Gemeente Katwijk zet volgende stap in overgang naar duurzame mobiliteit

Elektrisch vervoer heeft de toekomst en dat zien we in de gemeente Katwijk ook. De ontwikkeling van elektrische voertuigen en de groei in het aantal gebruikers zit in een stroomversnelling. Om deze vorm van duurzame mobiliteit maximaal mogelijk te maken, wil de gemeente Katwijk ervoor zorgen dat alle huidige en toekomstige gebruikers hun elektrische voertuigen in de buurt kunnen opladen.  

Hoe de gemeente dat doet staat in het Raadsvoorstel Visie op laadinfrastructuur elektrische voertuigen dat het college heeft vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op deze manier wordt laadzekerheid gegarandeerd, keuzevrijheid en kwaliteit voor de gebruikers gestimuleerd en wordt duidelijkheid geboden over het gebruik van de openbare ruimte.

Wethouder Rien Nagtegaal zegt hierover: In dit raadsvoorstel staat hoe de gemeente Katwijk een bijdrage wil leveren in de overgang naar duurzame mobiliteit. Want elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit. Er komt namelijk geen fijnstof en stikstofoxide vrij uit de uitlaat en dat is beter voor onze gezondheid en die van de natuur. Voldoende beschikbaarheid van laadpunten zal een stimulans zijn om over te stappen op een elektrische auto. En zo zetten we samen weer een stap in de transitie naar een duurzamer Katwijk.

Digitale plankaart

Om ervoor te zorgen dat de laadpalen ook daadwerkelijk op de juiste plek komen, stelt de gemeente een plankaart op. Hierin staan alle mogelijke nieuwe locaties voor laadpalen aangegeven. Omdat huidige en toekomstige gebruikers hun directe leefomgeving het beste kennen, vragen we zoveel mogelijk inwoners en ondernemers een reactie te geven op de voorgestelde locaties en eventueel een voorstel te doen voor alternatieve locaties. Dit traject start nadat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel.

Vervolg

Na het verzamelen en verwerken van de reacties van inwoners en ondernemers, stelt de gemeente de definitieve plankaart op. Hierna stelt het college van burgemeester en wethouders de kaart vast. Vervolgens wordt ter uitwerking nog een aantal zaken juridisch vastgelegd.

Naar overzicht