Evaluatie en toekomststrategie Katwijk Marketing

In een evaluatie zijn vragen gesteld hoe Katwijk Marketing de afgelopen jaren heeft gepresteerd en welke scenario’s mogelijk zijn om Katwijk als gemeente breder en scherper onder de aandacht te brengen. De uitkomsten zijn gebundeld in een rapport, waarvan de belangrijkste uitkomst is dat in 2019, samen met betrokkenen, een plan van aanpak moet worden opgesteld hoe citymarketing in Katwijk  een volgende succesvolle stap kan maken. Voor dit transitiejaar is een bedrag beschikbaar gesteld dat gelijk is aan andere jaren. Het accent van die uitgave ligt komend jaar bij de strategiebepaling.

Resultaten van het onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat Katwijk Marketing gemaakte afspraken nakomt en het beschikbare budget goed besteedt. Ook blijkt dat de balans tussen voorbereiding, uitvoering en evaluatie en rapportage van de campagnes die Katwijk Marketing doet, efficiënter en effectiever kan. Katwijk Marketing gaat het komend jaar verkennen hoe citymarketing in Katwijk nog beter kan worden ingericht om de volgende succesvolle stap te zetten.

Samen aan de slag

Katwijk Marketing werkt al veel samen met het bedrijfsleven. Ook om verder vorm te geven aan de citymarketing van Katwijk wordt de hulp weer ingeroepen van lokale partijen, die zich bezighouden met de Katwijkse economie en toerisme. Mogelijk ook op het gebied van wonen en werken. Samen met hen moet het accent verschuiven van promotionele activiteiten naar citymarketing met een lange termijn strategie en een scherpe positionering, uitgewerkt voor verschillende doelgroepen.

Dit is Katwijk

Om zo veel mogelijk bezoekers naar Rijnsburg, Katwijk en Valkenburg te trekken en hen tijd en geld te laten besteden in Katwijk  is in 2013 Katwijk Marketing in de huidige vorm opgericht. De citymarketingorganisatie richt zich vooral op toerisme en vrijetijdseconomie en voert promotieactiviteiten uit, coördineert de toeristische informatievoorziening via het VVV Agentschap en ontwikkelt acties en arrangementen.

Katwijk op de kaart

Wethouder Knape: “Katwijk Marketing heeft zich de afgelopen jaren ontwikkelt tot een organisatie die partijen verbindt om Katwijk, zowel in de regio als landelijk en daarbuiten, op de kaart te zetten. De komende jaren staat Katwijk voor grote opgaven en zijn er veel ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn de bouw van woningen op het voormalig vliegkamp Valkenburg, de ontwikkeling van duurzame werklocaties en de herontwikkeling van gebieden als het centrum van Katwijk aan Zee of het Valkenburgse meer. Hierbij kijken we op welke manier we Katwijk Marketing de komende jaren inzetten. In dezelfde rol als nu, of in een bredere rol. Daarover gaan we graag in gesprek!”

Naar overzicht