Een goed alternatief voor de Belbus

De huidige aanbieder van de Belbus heeft het contract met de gemeente opgezegd, omdat hij niet meer tegen de huidige tarieven kan rijden. Het contract loopt nog tot september dit jaar. Wethouder Corien van Starkenburg licht toe: “Er maken op dit moment ongeveer 2.000 inwoners gebruik van de Belbus.  Het vervoer moet voor deze groep ook na september blijven doorlopen. Het uitgangspunt is dat er voor de huidige groep gebruikers van de Belbus zo weinig mogelijk verandert. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een goede oplossing, want ik wil dat iedereen mee kan blijven doen in de samenleving. Kwalitatief en betaalbaar vervoer voor ouderen en inwoners met een beperking, is daarvoor een voorwaarde.”

Voor veel mensen is het de normaalste zaak van de wereld om de auto, de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Toch zijn er ook veel mensen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van eigen vervoer of openbaar vervoer. Voor deze mensen is er aangepast vervoer, ook wel doelgroepenvervoer genoemd. Doelgroepenvervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Belbus is een vorm van lokaal doelgroepenvervoer, die oudere inwoners en mensen met een beperking tegen een gereduceerd tarief van A naar B brengt.

Vanaf 1 september 2019 moet er een alternatief gevonden worden voor de Belbus. Het college van burgemeester en wethouders vindt het van groot belang dat iedereen in Katwijk mee kan blijven doen en dat het vervangend vervoer voor de huidige gebruikers van de Belbus voor 1 september 2019 geregeld is.

Oplossing

Wethouder Corien van Starkenburg geeft aan dat er hard gewerkt wordt aan een oplossing: ”De meest voor de hand liggende oplossing is het tijdelijk inzetten van de Regiotaxi, totdat er een oplossing is voor de langere termijn. De Regiotaxi bestaat al in Katwijk voor regionaal en lokaal doelgroepenvervoer. De optie om de Regiotaxi als vervanging voor de Belbus in te zetten, wordt nu onderzocht. In omliggende gemeenten gebeurt dit ook al.  Ik verwacht in april het totaalplaatje te hebben, zodat er een besluit kan worden genomen over de inzet van een alternatief voor de belbus. Zodra we duidelijk hebben welke oplossing gekozen wordt, brengen we de huidige gebruikers van de Belbus direct op de hoogte.”

Lange termijn

Voor de langere termijn wil het college van B&W inzetten op een creatieve, duurzame en betaalbare lokale vervoersvoorziening, waarbij de kosten beheersbaar blijven. Inzet is om per juni 2020 een nieuwe lokale vervoersvoorziening voor Katwijk te realiseren, samen met inwoners, vrijwilliger en ondernemers.

Naar overzicht