Doorstart herinrichting Hoftuinplein

Het Hoftuinplein in Rijnsburg is een levendig winkelcentrum waar veel mensen gebruik van maken. Dat moet zo blijven. Daarom wil de gemeente het gebied rondom het winkelcentrum flink aanpakken. Samen met een beheerplatform, dat bestaat uit winkeliers, eigenaren en omwonenden, is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het Hoftuinplein. In 2018 kwam dit tijdelijk tot stilstand, omdat er een particulier initiatief werd ingediend bij de gemeente over ditzelfde gebied. Tot dusver is er helaas nog geen duidelijkheid over de haalbaarheid van dit particuliere voorstel, waardoor is besloten verder te gaan met het oorspronkelijke plan.

Vervolg na doorstart

Wethouder Knape: “Winkelcentrum In de Hoftuin verdient een opfrisbeurt. Het is één van de primaire winkelgebieden in onze gemeente en dat moeten we zo aantrekkelijk mogelijk maken. Daarom hebben we ook echt serieus gekeken naar het particuliere voorstel voor het winkelcentrum. Nu duidelijk is dat dit plan in de nabije toekomst nog niet uitgevoerd kan worden, willen we toch doorgaan met het opknappen van het Hoftuinplein.”

Het beheerplatform is blij met het besluit dat het college genomen heeft. Het Hoftuinplein is verouderd en het toevoegen van kwaliteit in de openbare ruimte draagt flink bij aan het toekomstbestendig houden van het winkelcentrum. Het platform heeft aangegeven zich samen met de gemeente in te zetten voor de acties in- en rondom het winkelcentrum zoals beschreven in het vastgestelde beheerplan voor het Hoftuinplein. De gemeente bereid zich de komende periode voor op de doorstart van het project waarna samen met het beheerplatform en andere belanghebbenden het definitief ontwerp wordt afgerond en het benodigde krediet wordt aangevraagd bij de gemeenteraad.

Naar overzicht