De omgevingsvisie is vernieuwd

In 2018 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie, die samen met inwoners en ondernemers is gemaakt, al vastgesteld. In de omgevingsvisie staat hoe we willen dat onze gemeente eruit gaat zien en waar we aan moeten denken als er nieuw beleid of keuzes worden gemaakt op het gebied van onder andere bereikbaarheid, wonen, landschap en duurzaamheid.

Met de visie bouwen we samen met onze partners en de inwoners van Katwijk aan de toekomst. De omgevingsvisie heeft een update gehad. Daarmee is de visie nu klaar voor de Omgevingswet die in 2022 in gaat. Ook sluit de visie nu beter aan op de Maatschappelijke Agenda en is er een beoordelingskader. Dat gaat ons helpen om ervoor te zorgen dat het beleid dat ontwikkeld wordt en de keuzes die gemaakt worden voldoen aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie Katwijk is een toekomstbeeld en het maakt dat wat we met elkaar belangrijk vinden concreet en zichtbaar. Een Katwijk dat klaar is voor de toekomst: voor onze inwoners!

Omgevingswet

De visie is gemaakt in aanloop naar de Omgevingswet. Die wet zou in 2021 ingaan, maar inmiddels is bekend dat de nieuwe Omgevingswet naar verwachting per 2022 in zal gaan. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Inwoners, bedrijven en initiatiefnemers die activiteiten in de fysieke leefomgeving willen uitvoeren krijgen te maken met deze nieuwe wet. Denk bijvoorbeeld aan een uitbouw aan een woning of het kappen van een boom.

Ter inzage

Die vernieuwde visie (ontwerp omgevingsvisie) ligt vanaf 5 februari ter inzage. Dat betekent dat u de visie kunt bekijken en hierop kunt reageren. Het ontwerp omgevingsvisie is gepubliceerd in de Staatscourant en in de lokale kranten op 4 februari 2021. U kunt het document hier bekijken, maar ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (via identificatiecode NL.IMRO.0537.ovKATWIJK2021-ON01). Ook ligt het ontwerp omgevingsvisie ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk. U kunt op dit plan reageren door uw zienswijze in te dienen. Dit kan tot en met 18 maart 2021.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 2 maart vindt er tussen 19:30 en 21:00 uur een online informatiebijeenkomst over de vernieuwde omgevingsvisie plaats. Tijdens deze avond licht de gemeente de stukken kort toe. U kunt hierover vragen stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het e-mailadres: omgevingsvisie@katwijk.nl. Hier leest u meer over de omgevingsvisie, de omgevingswet en de Maatschappelijke Agenda.

Naar overzicht