College ziet mogelijkheden voor modern onderwijs in gebouw Christelijke Opleidingsschool

Uitbreiding met nieuwbouw mogelijk door sloop gymzaal en aanbouw

Het college van B&W wil dat de Christelijke Opleidingsschool aan de Parklaan als gemeentelijk monument wordt aangewezen. Dit voorgenomen besluit baseert het college op het onderzoek dat is gedaan naar de monumentale waarde van het gebouw en het advies van betrokken erfgoed partijen. Ook is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn om goed en modern onderwijs in het gebouw te kunnen geven. Het college wil de bijbehorende gymzaal geen monumentale status geven. Voordat het college een definitief besluit neemt wordt het voorstel eerst aan de gemeenteraad voorgelegd voor wensen en bedenkingen.

Onderzoek naar monumentale waarde

In 2017 is door Stichting Cuypersgenootschap, de Erfgoedvereniging Bond Heemschut en het Comité karakteristieke panden Katwijk een aanvraag ingediend om de Christelijke Opleidingsschool en de bijbehorende gymzaal aan te wijzen tot monument. En ook via een petitie van bewoners kwam de wens naar voren om het schoolgebouw te behouden. De school is namelijk toe aan modernere huisvesting om nu en in de toekomst goed en eigentijds onderwijs te kunnen geven. Door de gemeente en het schoolbestuur werd daarom gekeken wat de mogelijkheden waren om modern onderwijs in het gebouw mogelijk te maken. De vraag of de school gesloopt en opnieuw moest worden, opgebouwd of worden gerenoveerd kwam hierbij naar boven drijven. Om uit te zoeken of het gebouw monumentale waarde heeft die behouden moet worden is een onderzoek uitgevoerd. De conclusie van dit onderzoek laat zien dat zowel het schoolgebouw als de gymzaal monumentaal waardig zijn bevonden. Wethouder Jacco Knape: “We hebben in Katwijk niet heel veel monumenten. Als er uit onderzoek blijkt dat een gebouw als de Christelijke Opleidingsschool belangrijk is om te behouden, dan moeten we dat doen. De school is een bijzonder en opvallend gebouw. Veel Katwijkers hebben er herinneringen aan. Bijvoorbeeld omdat zij er op school hebben gezeten of buiten stonden te wachten om hun kinderen van school op te halen. Maar is het natuurlijk ook belangrijk om aandacht te hebben voor het belang van het geven van goed onderwijs en of het gebouw deze functie nog goed kan vervullen.”

Behoud van erfgoed én modern onderwijs

De gemeente wil goed onderwijs voor iedereen mogelijk maken en heeft hierin ook een zorgtaak voor goede en duurzame huisvesting voor schoolgaande kinderen. Daarbij hebben Stichting Prohles en de Christelijke Opleidingsschool ook een visie op onderwijs waarbij het schoolgebouw een zeer belangrijke rol speelt. “Deze onderwijskundige visie van Prohles vinden we ook erg belangrijk. Daarom is ook onderzoek gedaan naar of modern onderwijs wel in een oud en monumentaal schoolgebouw gegeven kan worden. En naar wat mogelijk in het gebouw zou passen, met behoud van de monumentaal bevonden elementen”, aldus Jacco Knape. De verschillende mogelijkheden die zijn onderzocht liggen qua kosten niet ver uiteen. Het college ziet dan ook kansen om zowel de wensen op het gebied van onderwijs te realiseren en daarbij de monumentale elementen van het gebouw te behouden.

Monumentstatus

Het college heeft alle onderzoeken en adviezen beoordeeld en wil de school een monumentenstatus geven. Zo kan het gebouw vooraf aan de verbouwing beschermd worden, waardoor bepaalde elementen bewaard zullen blijven. Het college is niet van plan om de gymzaal aan te wijzen tot monument. Deze moet ingrijpend worden aangepast om aan de huidige eisen van bewegingsonderwijs te kunnen voldoen. Met een monumentale status is dat niet mogelijk. Jacco Knape: “Hierdoor ontstaat er echter ook ruimte voor een uitbreiding van de school met nieuwbouw, wat kansen biedt voor het realiseren van modern onderwijs. Ik ben ervan overtuigd dat we in de nieuwe Christelijke Opleidingsschool het onderwijsconcept van Stichting Prohles en de monumentale elementen goed bij elkaar kunnen brengen.”

Naar overzicht